Sepet 0

Bu internet sitesine (kısaca SİTE olarak anılacaktır) girmeniz ve/veya SİTE’deki herhangi bir bilgiyi herhangi bir şekilde kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

SİTE’ye girilmesi, SİTE’nin ve/veya SİTE’deki herhangi bir/birkaç bilginin/lerin ve/veya verinin/lerin ve başkaca kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ve/veya başkaca sebeplerle doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan www.gelinbuket.com ve bağlı iştirakleri (kısaca tümü ile birlikte www.gelinbuket.com olarak anılacaktır) sorumlu değildirler.

www.gelinbuket.com SİTE’de ve uzantısında mevcut her türlü ürün, hizmet, SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi yeniden düzenleme, yayını durdurma ve başkaca her türlü haklarını saklı tutar. Düzenlemeler, değişiklikler SİTE’de yayım anında yürürlüğe girer. SİTE’nin kullanımı ve/veya SİTE’ye giriş ile bu düzenlemeler, değişiklikler kabul edilmiş sayılır.

www.gelinbuket.com, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal ve/veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTE www.gelinbuket.com’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. www.gelinbuket.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

www.gelinbuket.com SİTE’nin genel görünüm ve dizaynı ile SİTE’deki tüm bilgi, resim, www.gelinbuket.com markası ve diğer markalar, www.gelinbuket.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. SİTE’de bulunan hiçbir materyal; önceden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, en geniş manada yasal düzenlemelerin ve uygulamaların hak sahibinin iznini gerektirdiği hiçbir işleme tabi tutulamaz. SİTE’nin bütünü ve/veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Burada sayılan ve www.gelinbuket.com aleyhine sayılmayan aksine tüm işlem ve eylemler, en geniş manada hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. www.gelinbuket.com’un burada açıkça sayılmayan, belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

www.gelinbuket.com, dilediği zaman bu Yasal Uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini haizdir. Kullanıcılarına SİTE’ye her girişlerinde Yasal Uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

Whatsapp